Bestuur

HET BESTUUR

Voorzitter

De heer J.G. de Ronde


Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com

Secretaris / Ledenadministratie

De heer F. van Riel


Telefoon: 0181 61 59 86

Email: fjvanriel01@hetnet.nl

Bibliotheek

De heer J. Huizer


Telefoon: 0181 28 32 26

Email: j.huizer10@kpnplanet.nl

Veilingmeester

De heer W. Weijer


Telefoon: 010 265 25 17

Email: weije414@planet.nl

Penningmeester

De heer H.L. Kalis


Telefoon: 0180 62 26 23

Email: h.l.kalis@planet.nl

Rondzending

De heer H. de Graaf


Telefoon: 010 455 26 21

Email: henkdegraaf44@hotmail.com

Nieuwtjesdienst

De heer W. van Leijden


Email: wvl007@planet.nl

Redactie Binding / website

De heer B. Barmentlo


Telefoon: 06 133 331 66

Email: bartholomeuscb@gmail.com


Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. F.J van Riel

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV


Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending


Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst


Veiling

contactpersoon: dhr. W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling

LID WORDEN

Voordelen van het lidmaatschap: Wekelijkse gezellige bijeenkomsten, Lidmaatschap op ons maandblad: de Binding, Lidmaatschap op het maandblad Filatelie, meedoen met elke veiling, de beste koopjes en regelmatige primeurtjes via onze Nieuwetjesdienst, meedoen in de rondzending, toegang tot een enorme bibliotheek... En nog veel meer! 

Over RPhV

"Haar leden in de gelegenheid te stellen hun verzamelingen postzegels en poststukken te vergroten,  verbijzonderen of verbeteren, maar om vooral elkaar onderling te informeren.


Met name het sociaal aspect speelt binnen onze vereniging een grote rol. Niet alleen contacten om de kennis te verbreiden, doch ook voor algemene informatie en maatschappelijke interactie."

Locaties

Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280

3084 NN Rotterdam


Open Hof Ommoord

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam

Contact

Voorzitter: De heer J.G. de Ronde

Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com


Ledenadministratie: de heer F. van Riel

Telefoon: 0181 61 59 86

Email: secretaris@rphv.nl

Copyright © RPhV 2019

Deze website maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en nimmer gedeeld met derden.

Accepteren