Bestuur

HET BESTUUR

Voorzitter

De heer J.G. de Ronde


Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com

Secretaris / Ledenadministratie a.i.

De heer B.C. Barmentlo


Telefoon: 06 133 33 166

Email: bartholomeuscb@gmail.com

Bibliotheek

De heer J. Huizer


Telefoon: 06 227 615 48

Email: john.huizer41@gmail.com

Veilingmeester

De heer W. Weijer


Telefoon: 010 265 25 17

Email: weije414@planet.nl

Penningmeester

De heer H.L. Kalis


Telefoon: 0180 62 26 23

Email: h.l.kalis@planet.nl

Rondzending

De heer H. de Graaf


Telefoon: 010 455 26 21

Email: henkdegraaf44@hotmail.com

Nieuwtjesdienst

De heer W. van Leijden


Email: wvl007@planet.nl

Redactie Binding / website

De heer B. Barmentlo


Telefoon: 06 133 331 66

Email: bartholomeuscb@gmail.com


Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. F.J van Riel

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV


Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending


Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst


Veiling

contactpersoon: dhr. W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling