Bestuur

Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. B. Barmentlo

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV


Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending

Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst


Veiling

contactpersoon: dhr. W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling