Activiteiten

ACTIVITEITEN

 

Bijeenkomsten wekelijks

Onze vereniging is een zeer actieve vereniging  met aandacht voor  onze leden.

Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten  gaat  het uiteraard in de eerste plaats om de passie voor filatelie, maar zeker ook om sociaal contact met elkaar. Er is  gelegenheid om uw verzameling te tonen, te praten of zelfs aan te vullen met de alom bekende "STUIVER BOEKEN". 

(zie agenda voor data en locatie gegevens)

 

Bijeenkomsten maandelijks

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten  gaat  het uiteraard in de eerste plaats om de passie voor filatelie. In de tweede maar niet zeer onbelangrijke plaats, organiseren wij maandelijks een heuse VEILING. Iedere maand!

Rond 125 kavels worden dan geveild. Van ons leden voor onze leden. Met iedere veiling de heer W. Weijer aan de hamer. Interessante kavels en zeer verrassende ook. Kortom, zeker de moeite waard om eens bij te wonen...  (zie agenda voor data en locatie gegevens)

 

Bijeenkomsten half jaarlijks

Tijdens onze half jaarlijkse bijeenkomst, een heuse open dag, is iedereen welkom! In 2022 is dat op 30 april en 5 november in de Seinpost - Middelharnisstraat 153 - Rotterdam.

 

Op deze open dag is er ruimte voor filatelie in de ruimste zin. Altijd gezellig druk. Er zijn semihandelaren, de stuiverboeken voor het bekende gesnuffel en uiteraard ook een uitgebreide veiling. Kortom, een uiterst leuke dag!  (zie agenda)

 (zie agenda)

 

Rondzending

Er is binnen de vereniging een goed lopende rondzending aanwezig waarvan de leden gebruik kunnen maken. Wilt u lid worden van de rondzending dan kunt u contact op nemen met de heer de Graaf.

(zie hieronder handige informatie / rekeningnummers) 

 

Nieuwtjesdienst

De vereniging beschikt over een nieuwtjesdienst waarbij u alle zegels van de wereld in abonnement kunt krijgen. (zie hieronder handige informatie / rekeningnummers)


Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. B.C. Barmentlo

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV


Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending


Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst


Veiling

contactpersoon: W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling


Bent u op zoek naar de laatste nieuwtjes?

Wordt lid van onze nieuwtjesdienst

Maandelijks orgaan van de vereniging.

Vol met informatie en interessante weetjes!

Lid worden kan heel makkelijk online via het aanmeldformulier.

RPhV is opgericht in 1926, lees hier meer over onze historie

Elke maand een succesvolle en verrassende veiling binnen RPhV.

Wekelijks op de Carnissedreef

en maandelijks op de Hesseplaats.