CONTACT en ROUTE

 

Voorzitter: De heer J.G. de Ronde

Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com

 

Ledenadministratie: de heer F. van Riel

Telefoon: 0181 61 59 86

Email: secretaris@rphv.nl

 

Locatie Hesseplaats (maandelijks op maandag)

Open Hof

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam - Ommoord

 

Locatie Carnissedreef (wekelijks op zaterdag)

Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280

3084 NN Rotterdam - Charlois

 

 

Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. F.J van Riel

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV

 

Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending

 

Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst

 

Veiling

contactpersoon: W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling

 

LID WORDEN

Voordelen van het lidmaatschap: Wekelijkse gezellige bijeenkomsten, Lidmaatschap op ons maandblad: de Binding, Lidmaatschap op het maandblad Filatelie, meedoen met elke veiling, de beste koopjes en regelmatige primeurtjes via onze Nieuwetjesdienst, meedoen in de rondzending, toegang tot een enorme bibliotheek... En nog veel meer!

Over RPhV

"Haar leden in de gelegenheid te stellen hun verzamelingen postzegels en poststukken te vergroten, verbijzonderen of verbeteren, maar om vooral elkaar onderling te informeren. Met name het sociaal aspect speelt binnen onze vereniging een grote rol. Niet alleen contacten om de kennis te verbreiden, doch ook voor algemene informatie en maatschappelijke interactie."

Locaties

Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280

3084 NN Rotterdam

 

Open Hof Ommoord

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam

Contact

Voorzitter: De heer J.G. de Ronde

Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com

 

Ledenadministratie: de heer F. van Riel

Telefoon: 0181 61 59 86

Email: secretaris@rphv.nl

Copyright © RPhV 2018