ACTIVITEITEN

 

Bijeenkomsten wekelijks

Onze vereniging is een zeer actieve vereniging met aandacht voor onze leden.

Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten gaat het uiteraard in de eerste plaats om de passie voor filatelie, maar zeker ook om sociaal contact met elkaar. Er is gelegenheid om uw verzameling te tonen, te praten of zelfs aan te vullen met de alom bekende "DUBBELTJES BOEKEN".

(zie agenda voor data en locatie gegevens)

 

Bijeenkomsten maandelijks

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten gaat het uiteraard in de eerste plaats om de passie voor filatelie. In de tweede maar niet zeer onbelangrijke plaats, organiseren wij maandelijks een heuse VEILING. Iedere maand!

Rond 125 kavels worden dan geveild. Van ons leden voor onze leden. Met iedere veiling de heer W. Weijer aan de hamer. Interessante kavels en zeer verrassende ook. Kortom, zeker de moeite waard om eens bij te wonen... (zie agenda voor data en locatie gegevens)

 

Bijeenkomsten half jaarlijks

Tijdens onze half jaarlijkse bijeenkomst, een heuse open dag, is iedereen welkom! Dit jaar vieren wij de open dag op zaterdag 12 mei 2018 in de Orangerie, Immanuel Kantstraat 2 in Rotterdam en op 17 november in restaurant de Gulle Gans in het Gerard Goossenflat - Tomas Mannplaats 150 - Rotterdam Ommoord.

 

Op deze open dag is er ruimte voor filatelie in de ruimste zin. Altijd gezellig druk. Er zijn semihandelaren, de dubbeltjesboeken voor het bekende gesnuffel en uiteraard ook een uitgebreide veiling. Kortom, een uiterst leuke dag! (zie agenda)

 

Rondzending

Er is binnen de vereniging een goed lopende rondzending aanwezig waarvan de leden gebruik kunnen maken. Wilt u lid worden van de rondzending dan kunt u contact op nemen met de heer de Graaf.

(zie handige informatie / rekeningnummers )

 

Nieuwtjesdienst

De vereniging beschikt over een nieuwtjesdienst waarbij u alle zegels van de wereld in abonnement kunt krijgen. (zie handige informatie / rekeningnummers)

 

Bibliotheek

 

Handige informatie / rekeningnummers

Contributie en Ledenadministratie

contactpersoon: dhr. F.J van Riel

rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5172 93

ten name van: RPhV

 

Rondzending

contactpersoon: dhr. H. de Graaf

rekeningnummer: NL06 ABNA 0401 0157 18

ten name van: RPhV afdeling rondzending

 

Nieuwtjes dienst / aankoop

contactpersoon: dhr. W. van Leijden

rekeningnummer: NL55 INGB 0001 9983 94

ten name van: RPhV Nieuwtjesdienst

 

Veiling

contactpersoon: W. Weijer

rekeningnummer: NL31 ABNA 0401 1597 01

ten name van: RPhV afdeling veiling

 

Bent u op zoek naar de laatste nieuwtjes?

Wordt lid van onze nieuwtjesdienst

Maandelijks orgaan van de vereniging.

Vol met informatie en interessante weetjes!

Lid worden kan heel makkelijk online via het aanmeldformulier.

RPhV is opgericht in 1926, lees hier meer over onze historie

Elke maand een succesvolle en verrassende veiling binnen RPhV.

Wekelijks op de Carnissedreef

en maandelijks op de Hesseplaats.

LID WORDEN

Voordelen van het lidmaatschap: Wekelijkse gezellige bijeenkomsten, Lidmaatschap op ons maandblad: de Binding, Lidmaatschap op het maandblad Filatelie, meedoen met elke veiling, de beste koopjes en regelmatige primeurtjes via onze Nieuwetjesdienst, meedoen in de rondzending, toegang tot een enorme bibliotheek... En nog veel meer!

Over RPhV

"Haar leden in de gelegenheid te stellen hun verzamelingen postzegels en poststukken te vergroten, verbijzonderen of verbeteren, maar om vooral elkaar onderling te informeren. Met name het sociaal aspect speelt binnen onze vereniging een grote rol. Niet alleen contacten om de kennis te verbreiden, doch ook voor algemene informatie en maatschappelijke interactie."

Locaties

Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280

3084 NN Rotterdam

 

Open Hof Ommoord

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam

Contact

Voorzitter: De heer J.G. de Ronde

Telefoon: 010 421 60 61

Email: hahaderonde@hotmail.com

 

Ledenadministratie: de heer F. van Riel

Telefoon: 0181 61 59 86

Email: secretaris@rphv.nl

Copyright © RPhV 2018